АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Административно право

Адвокатската кантора предлага на клиентите си следните правни услуги:

  • Представителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на наказателни постановления – данъчни, митнически и други
  • Обжалване на административни актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и други по административен и съдебен ред
  • Обжалване на ревизионни актове за възлагане на данъчни и осигурителни задължения
  • Подготовка и снабдяване с документи, разрешителни, лицензи, регистрации
  • Консултации при реализация на строителство - снабдяване с разрешение за строителство, регламентиране взаимоотношенията между участниците в строителството, вкл. взаимоотношенията със съседите
  • Подготовка на документи за участие в процедура по възлагане на обществени поръчки
  • Защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design