АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Изпълнителни дела и процеси

Адвокатската кантора предлага на клиентите си правни консултации, посредничество и представителство при:

 • Неизпълнение на задължения и събиране на вземания
 • Обезпечаване на вземанията – налагане и реализиране на подходящи обезпечителни мерки
 • Проучване имущественото състояние на длъжника
 • Заповедно производство – снабдяване на кредитора с изпълнителен лист по предвидения в закона облекчен ред
 • Разваляне на сделки, които пречат или намаляват възможността на кредитора да се удовлетвори
 • Образуване и водене на искови и изпълнителни дела
 • Спиране и прекратяване на изпълнителен процес
 • Обжалване на действията на съдебен изпълнител
 • Суброгиране (встъпване) в правата на удовлетворен кредитор
 • Защита при поръчителство и солидарни длъжници
 • Проблемни кредити и вземания


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2023 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design