АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Строителство и сделки с недвижими имоти

Адвокатската кантора предлага на клиентите си, които искат за закупят имот в строеж, да предоставят своя имот като продадат или предоставят срещу обезщетение на строителна фирма, както и на своите клиенти – строителни предприемачи консултации, представителство и съдействие при:

  • Подготовка на документи за сключване на договор за строителство/предварителен договор с фирмата-предприемач или с потенциален купувач
  • Консултации и становища на вече изготвен и предложен от строителната фирма договор
  • Предварителни консултации и преговори със строителната компания
  • Изготвяне на договори за продажба/срещу обезщетение
  • Изготвяне на строителни договори с включени гаранционни клаузи
  • Консултации и анализ на всички строителни документи (архитектурни проекти, строителни разрешения, удостоверения за въвеждане в експлоатация и други)
  • Нотариално оформяне на сделката и представителство на купувача пред нотариус, включително и при сделки с обекти от бъдещата сграда
  • Съдебна защита по искове, предявени от/срещу купувачи


paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2023 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design